Cart

2019. aasta lõpus jõudis Sihtasutus Koosloodus suure verstapostini: tänu teile, head annetajad, saime lõpuks meie esimese päris oma metsaala omanikeks. Noor mets asub Tartumaal Ilmatsalu külas, vaid 15-minutilise teekonna kaugusel Tartu kesklinnast.

Suur aitäh teile kõigile! Ilma heade Eesti inimeste toetuseta seda juhtunud poleks. On tore, et nii paljudele teist on meie metsade elurikkus ja puude istutamine südamelähedane. Koos saame veel palju ära teha – see on alles suure tee algus.

Kutsume uut ala Kooslooduse Segametsa Looduslaboratooriumiks. Tegu on kujundatava elurikka metsaalaga, kus on omavahel ühendatud laialehiste puuliikide istutamine, loodushariduse õpperada ning elurikka segametsa koosluse katseala. Seal viime edaspidi koos teiega ellu toetustegevusi nagu laialehiste puude istutamine, metsa säilitamine ning pesakastide paigaldamine.

Meie unistustes hakkavad antud metsaala külastama lähikonna koolid ja loodusringid, et tekitada lastes juba maast madalast tugevam side elurikaste metsakoosluste ja seal kasvavaga. Sel eesmärgil loome sinna ka ligi kilomeetrise looduse õpperaja, kus on tähistatud erinevad puu-, põõsa- ja ehk ka taimeliigid. Ka laialehise segametsa huvilised erametsaomanikud saavad seal seda tüüpi metsa loomise kogemusi omandada.

2020. aasta kevadel istutame Koosloodusega talgute korras alale uusi laialehiseid puid, milleks on tammed, saared, jalakad, künnapuud, vahtrad ja pärnad. Just nende puuliikide järelkasvu napib meie looduses teadlaste sõnul enim, sest majandusmetsadesse neid juurde ei istutata.

Looduslaboratoorium või metsalaboratoorium on mujal maailmas palju populaarsust leidnud põhimõte, kus teatud ala kujundatakse inimesete käe läbi looduse ja selle elurikkuse uurimisobjektiks. Ka kõik meie metsas toimuvad tegevused viiakse läbi koostöös Eesti ülikoolide õppejõudude ja teadlastega. Juba täna on käed külge pannud ning abiks olnud mitmed metsateadlased ja ökoloogid. Võimaluse korral kaasatakse ala kujundamine ning arendamine õppe- ja teadustöösse. Näiteks võimaldab selline lähenemine tegeleda maastikuarhitektuuri, metsanduse, ökoloogia ja elurikkuse ning muude erialadega.

2020. aasta suvel on alale planeeritud ka Eesti parimate botaanikute kaasabil taimestiku inventuur. Selle regulaarne kordamine võimaldab edaspidi jälgida elurikkuse kasvu ja võrrelda seda teiste aladega.

Juba ajalooliselt on kinnistu nimeks sobivalt “Segametsa”. Tegu on kolmnurkse kuivenduskraavidega piiratud 3,25-hektarilise alaga Ilmatsalu turbarabadest idas, kasvukohatüübiks on kõrgeima viljakusega jänesekapsa-kõdusoo.

Ajalooliselt on alal kasvanud peamiselt kased, kuused, lepad ja männid. Pärast 2012. aastat toimunud raiet on alal toimunud looduslik uuenemine. Lisaks eelpool mainitud liikidele kasvavad seal nüüd ka saared, tammed, sarapuud ning mitu põõsa- ja taimeliiki. Välja on kujunenud elurikas noor segamets ning see köitis ka meie tähelepanu. Koos kujundame ala veel loodusrikkamaks.

Oma annetuse ala arendamiseks ning puude istutamiseks saad teha siin:

Suur tänu veel kord kõigile annetajatele, erialastele nõustajatele ning Remo Savisaarele, Ragis Pärnmetsale ja Jaak Sarvele ala ülespildistamise eest.


Jüri Kaljundi

Loodusesõber, kes tahab Eesti metsad sama uhkelt kasvama panna kui oma iduettevõtted. Garage48 Sihtasutuse ja CV-Online asutaja ja sariettevõtja.

1 Comment

9 keskkonnahoidlikku tegu 2019. aastal – Koosloodus Sihtasutus - Eesti looduse kaitsmine, säästmine ning hoidmine · 8. veebruar 2020 at 12:57

[…] aasta lõpus jõudis Koosloodus suure verstapostini, hankides oma esimese metsamaa Ilmatsalus. Tegu on kujundatava elurikka metsaalaga, kus on omavahel ühendatud laialehiste puuliikide […]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga