Cart

Segametsa Looduslaboratoorium on eraannetuste toel loodud elurikas metsaala Tartumaal Ilmatsalu külas.

Seal viime ühiselt ellu Kooslooduse toetustegevusi nagu laialehiste puude istutamine, metsa säilitamine ning pesakastide paigaldamine. Toeta sinagi!

Kolm ühes:

  • Laialehise metsa istutusala
  • Loodushariduse õpperada
  • Elurikka segametsa koosluse katseala

Kooslooduse eesmärgiks on võimaldada igaühel anda oma panus Eesti looduse ja metsa hoidmisse ning elurikkuse suurendamisse. Meie peamiseks tegevuseks on laialehiste puude – tammed, saared, jalakad, künnapuud, vahtrad ja pärnad – istutamine ja mitmekülgseks looduskoosluseks arendamine. Just nende puuliikide järelkasvu napib meie looduses teadlaste sõnul enim, sest majandusmetsadesse neid juurde ei istutata.

  • Suurus: 3,25 ha
  • Katastriüksus: 83101:001:0354
  • Kasvukohatüüp: Jänesekapsa-kõdusoo
  • Väärtus: 1. boniteet
  • Omandatud: September 2019

Kõik alal toimuvad tegevused viiakse läbi koostöös Eesti ülikoolide õppejõudude ja teadlastega. Juba täna on käed külge pannud ning abiks olnud mitmed metsateadlased ja ökoloogid.

Võimaluse korral kaasatakse ala kujundamine ning arendamine õppe- ja teadustöösse.

2020. aasta kevadel istutame Koosloodusega talgute korras alale uusi laialehiseid puid.

Ajalooliselt on alal kasvanud eelkõige kased, kuused, lepad ja männid.

Peale 2012 toimunud raiet on alal toimunud looduslik uuenemine. Lisaks eelpool mainitud liikidele kasvavad seal nüüd ka saared, tammed, sarapuud ning mitmed põõsa- ja taimeliigid. Välja on kujunenud elurikas noor segamets.

2020 suvel toimub alal Eesti parimate botaanikute kaasabil taimestiku inventuur. See võimaldab edaspidi jälgida elurikkuse kasvu antud alal.

Oma annetuse ala arendamiseks ning puude istutamiseks saad teha siin: