Cart

Tamme mets Valjala lähedal Saaremaal on Kooslooduse annetajate toel ostetud esimene vanade puudega metsamaa. Tema peamiseks väärtuseks on vanad üle 100-aastased tammed. Kokku on tammesid alal ligikaudu 125 puud.

Tegu vana puisniidu või puiskarjamaaga, kus nüüdseks sarapuu põõsarindes võimu võtnud. Pea kogu alal leidub ka Saaremaale tüüpilist metsõunapuud.

Vääriselupaiga liikidest said puutüvedel tuvastatud samblikena harilik säbrik (vähe), harilik kariksammal (palju) ja kiiriksamblik.

Loodetavasti saame lähima aasta jooksul antud alal ka suvise taimeinventuuri tehtud. Eelneval suvel sai seal juba märgatud õitsevaid käpalisi.

Asukoht: Vilidu küla, Saaremaa vald

Google Maps kaardilink

Katastriüksus: 85801:001:0297

Suurus: 5.86 ha

Kasvukohatüüp: sinilille

Jagunemine: 3,88 hektarit tammikuid, 1,4 hektarit haavikuid ja 0,27 hektarit kaasikuid

Boniteet: tammikud 4,0, haavikud 2,3, kaasikud 2.0 (keskmine 3,5)

Jagunemine enamuspuuliikide järgi:

  • pindalalt: tamm 70%, haab 25%, kask 5%
  • mahult tamm 58%, haab 36%, kask 6%

Puude keskmine vanus:

  • tamm 90-110 aastat (maksimaalselt 150)
  • kask 40-90 aastat
  • haab 50-60 aastat
  • vaher 90 aastat
  • mänd 40-120 aastat

Põõsarindes valitseb 6-meetrine tugeva liitusega sarapuu.

Ostuhind: 18500€ (0.32 €/m2)