Cart

Kevadisel istutustalgul panime mulda üle 1200 laialehise puu

Koosloodus istutab puid ja kaitseb loodust annetajate toel, selleks, et ka Sina saaksid anda panuse looduse heaolu paranemisse ja elurikkuse suurenemisse, toeta meie tegemisi tehes siit annetus Koosloodusele. Annetajad võivad kindlad olla, et saavad esimestena teada ka järgmiste istutustalgute toimumisest ning saavad soovi korral aidata heateod lõpuni täide viia. Möödunud Read more…

Tamme noorem vend: saarepuu

Eestis looduslikult kasvav harilik saar (Fraxinus excelsior) kuulub õlipuuliste (Oleaceae) sugukonda. Puu levila katab laialdaselt Euroopat ning ulatub Aasia lääneossa. Eesti asub hariliku saare levila põhjapiiril. Kõige sagedamini võib saart näha Lääne-Eestis, mujal aga pigem harva, üksikute saarikutena [1]. Kasvutingimustelt on saar üsna nõudlik, eelistades viljakat mulda ning suure puuna Read more…

Üks mesilaste meelispuu ja laste pikaninapuu

Looduslikult esineb harilikku vahert (Acer platanoides L.) üle terve Eesti, ent seda kaunis hõredalt. Metsades kasvab vaher pigem üksikute kidurate ja madalate puudena. Kõige enam leidub vahtraid Põhja- ja Lääne- Eesti ning saarte viljakatel ning niisketel muldadel, üksikutes laialehistes salumetsades. Vahtra puhtpuistuid ehk vahtrikke leidub ainult Väinamere saartel. Metsakorralduse andmeil Read more…

Kõik oluline laialehistest metsadest

Laialehised puuliigid on: Harilik pärn Harilik saar Harilik tamm Harilik vaher Künnapuu ja jalakas Metsad puhastavad õhku saastest, loovad loodusliku mitmekesisuse, pesitsus- ja elupaigad, vähendavad erosiooni ning seovad süsinikku. Iga päev võib kuulda või lugeda metsade olulisusest. Ometi näeme me oma silmaga kui alahinnatud ja ülekasutatud meie metsad on. Eestis Read more…

Ilus võimas puu ehk meie oma harilik tamm

Hariliku tamme perekonna nimetus Quercus tuleb keldikeelsetest sõnadest quer (“ilus”) ja cus (“puu”) ning liiginimetus robur omakorda ladinakeelsest sõnast rubur, mis tähendab “võimu”. Seega võib öelda, et tamm on tõesti üks ilus võimas puu. Lisaks sellele on tamme Eestis peetud kõige tugevamaks, vastupidavamaks ja pikaealisemaks puuks. Samuti on ta ka Read more…