Mida teeme?

Istutame koos Sinuga lähiaastatel 1 miljon uut puud, katmaks tühjalt seisvad metsamaad ja raiesmikud kiiremini kasvava mitmekesise metsaga.

Miks?

Eestis on tohutult tühjalt seisvaid raiesmikke ja tühjalt seisvaid nime poolest metsaalasid, kus reaalsuses puid ei kasva. Ka on paljud majandusmetsad vaid ühe puuliigiga mittelooduslikud kultuurid. Mida kiiremini need saavad uute puude ja mitmekesiste kooslustega kaetud, seda kiiremini toimub loodusliku ökosüsteemi taastamine.

Erinevalt tühjana seisvast maast seob mets CO2 süsihappegaasi ja pakub kodu erinevatele metsaloomadele, lindudele ja putukatele. Anname koos hoogu, et Eesti saaks kaetud mitmekülgsete metsadega, kes saavad rahus vanaks kasvada.

Koostööpartnerid ja nõustajad

Koostööd teeme nii Eesti Maaülikooli kui teiste asutuste teadlaste, õppejõudude ja spetsialistidega, kes meile Eesti parima metsanduse nõu ja jõuga abiks on. Nende nõustamisel valime istutuskohtade asupaiku ja tüüpe, samuti istutatavaid puuliike ja koostame ühiselt mitmekülgsed metsakooslused. 

Kuidas kaasa lüüa?

Istutame koos puu