Cart

Mida teeme?

Istutame koos sinuga uusi laialehiseid puid ja loome elurikkaid metsaalasid. Laialehised puuliigid on: tamm, saar, jalakas, künnapuu, vaher ja pärn. 

2019 aastast on Koosloodus annetajate ning vabatahtlike talguliste toel istutanud üle 10 tuhande laialehise puu.

Hetkel uusi annetusi vastu ei võeta, sest peame laialehiste puude istikuid ise seemnete kogumisest alates edasi kasvatama ning see võtab 4-5 aastat enne, kui istikud istutusvalmis saavad.

Miks?

Eestis on liiga palju ühekülgseid metsakooslusi. Eriti napib laialehiseid puuliike ja nende segametsi. Kuigi majanduslikel põhjustel raiutakse kõiki puuliike, on enamus majandusmetsadesse istutatavaid puid kuused, männid ja kased. Ka on paljud majandusmetsad vaid ühe puuliigiga mittelooduslikud kultuurid. Laialehiseid puid ei istuta suures mahus peale Kooslooduse täna keegi.

Mida kiiremini istutame uute elurikaste segametsade kasvu, seda kiiremini toimub loodusliku ökosüsteemi taastamine. Mitmekesine segamets pakub kodu erinevatele metsaloomadele, lindudele ja putukatele. Anname koos hoogu, et Eesti saaks kaetud mitmekülgsete metsadega, kes saavad rahus vanaks kasvada.

Koostööpartnerid ja nõustajad

Koostööd teeme nii Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli kui teiste asutuste teadlaste, õppejõudude ja spetsialistidega, kes meile Eesti parima ökoloogia ning metsanduse alase nõu ja jõuga abiks on. Nende nõustamisel valime istutuskohtade asupaiku ja tüüpe, samuti istutatavaid puuliike ja koostame ühiselt mitmekülgsed metsakooslused.