Cart

Kõigi antud veebisaidis pakutavate toetustoodete ja annetuste müüjaks on Sihtasutus Koosloodus, asukohaga Ülikooli 5-10, Tartu.

Ostes ühe antud veebilehel pakuvatest toetustoodetest teeb ostja annetuse Sihtasutusele Koosloodus. Käesolevat annetust kasutab Sihtasutus toetustoote lehel kirjeldatud loodusealase tegevuse elluviimiseks.

Ühegi toetustoote annetusega ei seondu kauba tarnet ostjale. Toetustoodete nagu istutatud puu, pesakasti, metsamaa jne omanikuks saab ja jääb Sihtasutus Koosloodus, kes jääb neid alatiseks haldama ning nende omanikuks.

Kõik toetustegevused viiakse ellu 12 kuu jooksul annetuse tegemise hetkest. Toetustegevuse elluviimisest informeeritakse klienti 1 kuu jooksul peale tegevuse elluviimist.

Kõigi annetuste ja toetustoodete maksete osas on ostjal õigus tagastusele 14 päeva jooksul.

Kliendi poolt antud andmeid, eelkõige e-posti, kasutatakse tellimusega seotud info ja Sihtasutuse Koosloodus tegevusest informeerimiseks.

Kõigi annetuste, toetuste ja ostudega seotud küsimustega võite pöörduda e-postiga tere@koosloodus.ee või tel +3725015252.