Cart

Kõik oluline laialehistest metsadest

Laialehised puuliigid on: Harilik pärn Harilik saar Harilik tamm Harilik vaher Künnapuu ja jalakas Metsad puhastavad õhku saastest, loovad loodusliku mitmekesisuse, pesitsus- ja elupaigad, vähendavad erosiooni ning seovad süsinikku. Iga päev võib kuulda või lugeda metsade olulisusest. Ometi näeme me oma silmaga kui alahinnatud ja ülekasutatud meie metsad on. Eestis Read more…