Cart

Suvine taimeinventuur Segametsa Looduslaboratooriumis

2019. aastal ostis Koosloodus SA endale Tartu külje alla Ilmatsallu 3,25ha suuruse maatüki, millest hakkab järgnevatel aastatel kujunema Segametsa Looduslaboratoorium. Kuna tulevase laboratooriumi alal oli 2012. aastal toimunud raie, oli raielank juba tihedalt rikkaliku noore taimestikuga kaetud. Seetõttu saame hakata jälgima uue metsa ja selle elurikkuse kasvu ning elustiku muutumist Read more…