Cart

Mida teeme?

Hangime ja kaitseme koos Sinuga lähiaastatel 1000 hektarit kaitset vajavat loodusväärtuslikku metsamaad ja loodusmetsa, pakkumaks neile igavest rahu.

Meie suurimaks eeskujuks on Soome Luonnonperintösäätiö (Looduspärandi Sihtasutus), mis aastast 2000 tegutsedes on Soomes annetuste ja toetuste abil ostnud ligi 1600 hektarit metsa ja muid koosluseid ning võtnud need 77 looduskaitsealana igavese kaitse alla. Sama plaanime koos sinuga teha Eestis.

Miks?

Eestis on palju hästi kaitstud metsi ja muid looduskaitselisi objekte. Sellegi poolest ei jõua riik kõikjale. Usume, et eraalgatusena ja koos, ühise rahvaliikumisena, saame Eesti loodusobjektide kaitse osas rohkem ära teha.

Meie eesmärgiks on pakkuda kaitset eramaadel asuvatele kaitset ja säästmist vajavatele aladele, need annetuste abil sihtasutusele osta ning igaveseks kaitse alla võtta.

Koostööpartnerid ja nõustajad

Koostööd teeme nii Eesti Maaülikooli kui teiste asutuste teadlaste, õppejõudude ja spetsialistidega, kes meile Eesti parima looduse ja keskkonna alase nõu ja jõuga abiks on. Nende nõustamisel valime maaüksuseid, mis vajavad säästmist, kaitset ja rahu ning korraldame nende edasise hoidmise. 

Kuidas kaasa lüüa?

Hangime koos metsamaad